Діяльність

Основні види діяльності:


         Виробнича діяльність ДП „Полтавське УГР” пов’язана з організацією і виконанням промислово-геофізичних та прострілювально-вибухових робіт при проведенні пошуків, розвідки та експлуатації родовищ нафти, газу та інших корисних копалин і проведення комплексної інтерпретації геолого-геофізичної інформації на родовищах нафти та газу.

         Державне підприємство „Полтавське управління геофізичних робіт” (ПУГР) Мінпаливенерго України – це сервісне підприємство, що має в своєму розпорядженні передову техніку та технології для проведення усього спектра високоефективних геофізичних досліджень (ГДС) в пошукових, розвідувальних і експлуатаційних свердловинах, а також в свердловинах діючого фонду при контролі за розробкою родовищ нафти та газу і газових сховищ.

         Обслуговуючи свердловини на території ДДВ протягом більш ніж трьох десятків років, своєчасно і якісно виконуючи всі умови договорів, ДП „Полтавське УГР” отримало визнання і заслужений авторитет серед „Замовників”. Вчасно і грамотно проводячи технічне переозброєння, ДП „ ПУГР” десять років назад перше в Україні серед подібних підприємств повністю перейшло на застосування комп’ютеризованих каротажних станцій при проведенні ГДС і впровадило комп’ютерний апаратурно-програмний комплекс для обробки та інтерпретації одержаних геофізичних матеріалів. Це дало можливість значно підняти ефективність геофізичних досліджень, розширити  можливості щодо надання більш якісних послуг „Замовникам”.

         За бажанням „Замовника”, безпосередньо на свердловині, видаються як графічні матеріали (діаграми) ГДС, так і оброблені результати вимірів методами профілометрії, цементометрії, інклінометрії та імпульсного нейтрон- нейтронного каротажу (ІННК).

         В разі виробничої необхідності для прискорення прийняття рішення по конкретній свердловині отримані дані відразу після замірів передаються по каналах міжнародної супутникової системи зв’язку в центр обробки та інтерпретації матеріалів ГДС Полтавського УГР. Після обробки та інтерпретації матеріали ГДС передаються по каналах зв’язку (модем) безпосередньо „Замовнику”.

         Ефективне розкриття продуктивних горизонтів забезпечується наявністю та точними технологіями проведення перфорацій:

-        перфорація під тиском в обсадних колонах; 

-        перфорація при депресії через НКТ при герметизованому усті свердловині лубрикатором УЛГ 65 х 35;

-        перфорація при депресії на НКТ, що дає змогу відразу, без підняття НКТ, вводити свердловину в експлуатацію.

     Для перфорації використовуються різноманітні типи сучасних  перфораційних систем та кульмулятивних зарядів:

-        українського виробництва-ЗП-1-67-150;

-        російського виробництва-ЗПКО-89-200; ЗПКО-89Е; ЗПКС-80; ПР-43;

-        німецького виробництва фірми „Dynamit Nobel” різних модифікацій з великою пробивною здатністю;

-        американського виробництва фірми „Owen” і „Schlumberger”.

Підприємством проводяться роботи по установленню цементних мостів, ГДС з метою контролю технологічного стану  свердловин , визначення і ліквідації прихватів бурильного інструменту, визначення місць негерметичності обсадних колон і НКТ, затрубних  перетоків пластових флюїдів, інтервалів поглинання бурових розчинів, перфорація бурового розчину, роботи по визначенню і ліквідації інших аварійних ситуацій у свердловинах.

     В процесі буріння свердловин підприємством проводяться геолого-технологічні дослідження, що дозволяє вирішувати технологічні та геологічні проблеми при бурінні, виявляти перспективні інтервали розрізів свердловин, оцінювати характер їх насиченості і запобігати виниканню розгазування бурових розчинів та відкритих газових викидів.

Дослідження в свердловинах діючого фонду при контролі за розробкою родовищ нафти і газу проводяться за методикою часових вимірів методами ІНН, ГК та АКЦ. За допомогою цього комплексу вирішуються такі основні завдання:

-        визначення глибини поточного ВНК (ГВК) в експлуатаційних горизонтах;

-        уточнення насиченості пластів-колекторів;

-        виявлення нових продуктивних пластів з аномально низьким електричним опором, які раніше були охарактеризовані за даними ГДС як водонасичені.

Аналіз часових вимірів ІННК свідчить про досить високу геологічну ефективність методу (50%) при визначенні продуктивних пластів аномально низького опору.

Для проведення ГДС в працюючих свердловинах при контролі за розробкою нафтових і газових родовищ та підземних сховищ газу використовуються:

-        апаратурно-програмний комплекс АІНК-43 призначений для проведення двохзондового імпульсного нейтрон-нейтронного каротажу в не обсаджених, обсаджених колоною свердловинах, а також в свердловинах діючого фонду, обладнаних НКТ, та проведення первинної обробки результатів досліджень;\

-        свердловинна апаратура АГДК-42-8ГКЛ, призначена для контролю за розробкою та експлуатацією нафтових, газових і газоконденсатних родовищ та експлуатацією підземних сховищ газу, з одночасною реєстрацією восьми параметрів (ГК, локатор, термометр манометра, витратомір, вологомір, термодебітомір);

-        комп’ютеризована станція „КС-2 контроль”, призначена для контролю за газовими родовищами та підземними сховищами газу;

-        установка лубрикаторна геофізична УЛГ-65Х35, призначена для проведення геофізичних досліджень та прострілочно-вибухових робіт в діючих нафтових, газових і газоконденсатних свердловинах через НКТ на родовищах і підземних сховищах газу.

Отримання  надійної геофізичної інформації при проведенні ГДС, а також підвищення її точності і достовірності забезпечується системою метрологічного контролю, який проводиться метрологічною службою. Вся свердловинна наземна апаратура періодично та після кожного ремонту проходить ретельну перевірку в метрологічній дільниці, а працездатність свердловинних приладів перевіряється в еталонній свердловині.

Контроль якості геофізичних досліджень в свердловинах, їх обробку та інтерпретацію виконують висококваліфіковані спеціалісти  контрольно - інтерпретаційної партії з використанням  сучасної комп’ютерної техніки і програмного забезпечення .

         Вдало використовуючи  конверсійний потенціал військово-промислового комплексу України та інших підприємств ДП  „ПУГР” послідовно проводить технічне переоснащення і удосконалення технічне переоснащення і удосконалення технічної бази підприємства.

         Полтавське управління геофізичних робіт готове співробітничати на взаємовигідних умовах з усіма, зацікавленими в наших роботах, незалежно від географічного місцезнаходження району робіт.